• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  instruction book

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  handbook
  sổ tay hướng dẫn nhân viên
  employee handbook
  manual
  sổ tay hướng dẫn nghĩa vụ
  manual operating instruction
  sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ
  manual of operating instructions

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X