• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  freezeing
  retarder
  setting
  sự đông kết chậm
  retarding setting
  sự đông kết của vữa
  mortar setting
  sự đông kết lần cuối
  final setting
  sự đông kết nhanh
  rapid setting
  sự đông kết sớm
  premature setting
  sự đông kết trong nước
  hydraulic setting
  setting in

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sterilization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X