• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mark reading
  sự đọc dấu hiệu quang
  optical mark reading
  sự đọc dấu hiệu quang
  optical mark reading (OMR)
  sự đọc dấu hiệu quang học
  OMR (opticalmark reading)
  mark scanning
  mark sensing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X