• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  access control
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  MAC (mandatoryaccess control)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  medium access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập logic
  logical access control
  sự điều khiển truy cập môi trường
  mandatory access control (MAC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X