• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  stable oscillation

  Giải thích VN: Một thông số thay đổi theo thời gian được giới hạn tự lặp lại [[số. ]]

  Giải thích EN: A time-varying parameter that is bounded and repeats itself indefinitely.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  stationary vibration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X