• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  power amplifcation factor

  Giải thích VN: Tỷ số công suất phát ra đối với công suất lưới thâu.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  power amplification

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X