• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ferrography

  Giải thích VN: Để kiểm tra bề mặt đỡ máy móc, đi kèm với máy phân [[tích. ]]

  Giải thích EN: To examine machine-bearing surface wear with a ferrograph analyzer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X