• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  elevation
  heaving
  hoist
  hoisting
  levitation
  sự nâng lên trên đệm khí
  air cushion levitation
  lift
  raised-face tool
  raising
  rise
  rising
  upheaval
  uplift
  sự nâng lên của nền
  basement uplift
  upraise

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  lift
  raising

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X