• Thông dụng

  Động từ.
  to raise.
  To raise one's glass to someone's health
  Nâng cốc chúc ai
  If the elder sister falls, the younger raises her.
  Chị ngã em nâng.
  to lift
  To lift a baby out of its cridle
  Nâng em bé ra khỏi nôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X