• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breaking up
  dilution
  sự pha loãng bùn khoan
  pulp dilution
  sự pha loãng dầu
  oil dilution
  sự pha loãng nước cống
  dilution (ofsewage)
  sự pha loãng trong các-te
  crankcase dilution
  liquefaction
  rarefaction
  thinning

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  attenuation
  dissolution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X