• Thông dụng

  Tính từ

  Watery; diluted; weak
  trà loãng
  weak tea

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dilute
  dung dịch loãng
  dilute solution
  giai đoạn chiết suất loãng
  dilute phase
  hợp kim loãng
  dilute alloy
  hợp kim loãng
  dilute solution
  low-density
  khí loãng
  low-density gas
  rarefied
  động lực (học) khí loãng
  rarefied gas dynamics
  thin
  dầu loãng
  thin oil
  pha loãng
  thin out
  thinly liquid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X