• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decollation
  disjunction
  dislocation
  isolation
  parting
  removal
  segregation
  separation
  để ngăn cản sự tách rời nhau
  in order to prevent separation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X