• Thông dụng

  Động từ

  To prevent, to stop, to bar
  rừng cây cản gió
  the forest of trees stops the wind
  cản bước tiến
  to prevent someone's advance
  cản đường
  to block the way
  hắn cản địch cho đồng đội rút lui
  to lay a barrage for fellow combatants to withdraw; to cover fellow combatants' retreat with a barrage
  sức cản
  resistance force

  Danh từ

  Barrage, dam
  đắp cản trên sông
  to build a dam on the river

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X