• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  conformity
  correlation
  sự tương quan âm
  negative correlation
  sự tương quan chặt chẽ
  high correlation
  sự tương quan dương
  positive correlation
  sự tương quan hình ảnh
  video correlation
  sự tương quan không-thời gian
  space-time correlation
  sự tương quan nối tiếp
  serial correlation
  sự tương quan thời gian
  time correlation
  relation
  relationship

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  correction
  correlation
  relationship

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X