• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  irrigation
  sự tưới nước dưới sâu
  subterraneous irrigation
  sự tưới nước nhờ thấm
  infiltration irrigation
  sự tưới nước tràn bờ
  border irrigation
  sự tưới nước vào ruộng
  irrigation of field
  spraying
  street sprinkling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X