• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  displacement
  reciprocating
  translating
  translation
  sự tịnh tiến các trục
  translation loss
  sự tịnh tiến các trục
  translation of axes
  sự tịnh tiến của sóng thủy triều
  translation of the tidal wave
  sự tịnh tiến tần số
  frequency translation
  translatory motion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X