• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Pareto optimality

  Giải thích VN: Phân chia các tài nguyên đạt tới sản lượng sản xuất cao [[nhất. ]]

  Giải thích EN: The allocation of resources that results in the highest product output.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X