• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  annihilation
  consumption
  digesting
  digestion
  sự tiêu hủy bùn
  sludge digestion
  disposal
  sự tiêu hủy chất thải
  garbage disposal
  sự tiêu hủy rác
  garbage disposal
  sự tiêu hủy rác
  refuse disposal
  fouling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X