• Thông dụng

  Danh từ

  Garbage; reguse; litter; rubbish
  quét cho sạch rác
  to sweep all litter away

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  refuse
  rubbish
  trash
  waste
  sprinkle

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dust
  strew

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X