• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  mini-maxi regret

  Giải thích VN: Trong một thuyết quyết định, một tiêu chí chọn lựa một kế hoạch dựa vào sự khác nhau nhỏ [[nhất. ]]

  Giải thích EN: In decision theory, a criterion for choosing a strategy based on the smallest maximum difference between the payoff for that strategy and the best hindsight choice.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X