• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  access
  sự tiếp cận (theo) trình tự
  sequence access
  sự tiếp cận (theo) trình tự
  serial access
  sự tiếp cận bất kỳ
  random access
  junction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X