• Thông dụng

  To land, to fal, to go to the dogsl
  sa lỡ bước
  to land in a predicament and lose ones aim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X