• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  supercritical
  chất lưu siêu tới hạn
  supercritical fluid
  chiết tách siêu (tới) hạn
  supercritical extraction
  tốc độ siêu (tới) hạn
  supercritical speed
  trạng thái siêu (tới) hạn
  supercritical state
  trường siêu (tới) hạn
  supercritical field

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X