• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  monophonic signal
  tín hiệu âm đơn tương hợp
  compatible monophonic signal
  tín hiệu âm đơn tương thích
  compatible monophonic signal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X