• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sync signal
  synchronization signal
  khối tín hiệu đồng bộ hóa
  SYNchronization Signal Unit (SYU)
  tín hiệu đồng bộ hóa burst
  burst synchronization signal
  tín hiệu đồng bộ hóa mành
  frame synchronization signal
  synchronizing signal
  tín hiệu đồng bộ hóa dòng
  line synchronizing signal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X