• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  large signal
  dải thông tín hiệu lớn
  large-signal bandwidth
  điều kiện tín hiệu lớn
  large-signal conditions

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X