• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tortuosity
  tính quanh co của dòng sông
  tortuosity of river

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X