• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  filter leaf

  Giải thích VN: Một khung trong một máy ép của bộ lọc nhằm hỗ trợ bộ lọc trung [[gian. ]]

  Giải thích EN: The frame in a filter press that supports the filter medium.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X