• Thông dụng

  Tính từ.

  Perfunctory.
  anh ta tắc trách quá
  He's very perfunctory in work.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X