• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  total energy

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  quadergy

  Giải thích VN: 1. tích của năng lượng phản ứng thời gian. 2. tích phân của năng lượng phản ứng theo thời [[gian. ]]

  Giải thích EN: 1. the product of the reactive power and the time interval.the product of the reactive power and the time interval. 2. the integral of reactive power with respect to time.the integral of reactive power with respect to time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X