• Thông dụng

  Động từ.
  to dissolve, to melt, to thaw.
  into pieces.
  to be over, to close, to disperse.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  novel

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  soluble
  talcose
  tamping beam finisher
  bruise
  corona

  Giải thích VN: Phần phía trên thẳng đứng, treo nhô ra của mái [[hiên. ]]

  Giải thích EN: The vertical, overhanging upper part of a cornice.

  kibble
  mill
  pulverize
  gross ton
  lap
  long ton
  metric ton
  ton per day
  ton per hour

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  melting
  contuse
  crumb
  grind
  stamp
  metric ton
  ton
  tonne

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X