• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  high strength steel
  cốt thép cường độ cao
  high-strength steel reinforcement
  high tensile steel
  sợi thép cường độ cao
  high tensile steel wire
  thanh thép cường độ cao
  high tensile steel bar
  high-strength steel
  cốt thép cường độ cao
  high-strength steel reinforcement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X