• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  commercial house
  concern
  blue chip
  chứng khoán thượng hạng
  blue-chip share
  cổ phiếu thượng hạng
  blue-chip share
  đầu chứng khoán thượng hạng
  blue-chip investment
  đầu thượng hạng
  blue chip investment
  extra
  first rate
  phẩm chất thượng hạng
  first-rate quality

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X