• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  international market

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  international market
  giá thị trường quốc tế
  international market price
  thị trường quốc tế biến ảo khó lường
  vagarious international market
  tình trạng căng thẳng của thị trường quốc tế
  tension of international market

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X