• Thông dụng

  Measure.
  Lường xem còn nhiều gạo không
  Just measure what rice is left to see how much it is.
  Fathom.
  Lòng người không biết thế nào lường được
  Man's heart is really impossible to fathom.
  Deceive, cheat, play a confidence trick on, swindle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X