• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  execution time
  bảng hoặc mảng thời gian thi hành
  execution-time table or array
  thời gian thi hành chương trình
  program execution time
  run time

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X