• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  change of temperature
  thay đổi nhiệt độ nhanh
  rapid change of temperature
  thử nghiệm thay đổi nhiệt độ
  test of change of temperature
  tốc độ thay đổi nhiệt độ
  rate of change of temperature
  temperature change
  temperature variation
  thay đổi nhiệt độ không khí
  air temperature variation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X