• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  trace
  chức năng theo vết
  trace function
  tracking
  hiệu theo vết
  tracking symbol
  tracking (in computer graphics)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X