• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aerator
  air breather
  air-draft device
  ventilating device
  ventilating equipment
  ventilation plant
  buồng thiết bị thông gió
  ventilation plant room
  ventilator
  ventilator installation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X