• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  securities market

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  money market
  stock exchange
  stock market

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  securities market
  thị trường (chứng khoán) ngoài bảng giá
  unlisted securities market
  thị trường chứng khoán ngoài bảng giá
  unlisted securities market
  thị trường chứng khoán cấp
  primary securities market
  thị trường chứng khoán toàn cầu
  global securities market
  stock exchange (the..)
  stock market
  giá niêm yết trên thị trường chứng khoán
  stock market price
  stock market exchange

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X