• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  hernia
  thoát vị bẹn
  inguinal hernia
  thoát vị hoàn toàn
  complete hernia
  thoát vị khe (thành bụng)
  lnterstitial hernia
  thoát vị nang hóa
  encysted hernia
  thoát vị rốn
  umbllicai hernia
  thoát vị trực tràng
  omental hernia
  thoát vị đùi
  femoral hernia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X