• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  chrome tanning

  Giải thích VN: Việc sử dụng muối clo nhằm xử da của động [[vật. ]]

  Giải thích EN: The use of chromium salts to tan animal skins.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X