• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  user attribute
  tập (hợp) dữ liệu thuộc tính người dùng
  UAD (userattribute data set)
  tập dữ liệu thuộc tính người dùng
  user attribute data set (UADS)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X