• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  stability criteria

  Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  stability criterion

  Giải thích VN: Một điều kiện cần đủ cho một hệ thống ổn [[định. ]]

  Giải thích EN: Any necessary and sufficient condition for a system to be stable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X