• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  atmospheric noise
  background noise
  fault
  hum
  rapping
  static
  white noise
  bộ sinh nhiễu trắng
  white noise generator
  nguồn nhiễu trắng
  white noise source
  điều chế nhiễu trắng
  modulating white noise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X