• Thông dụng

  Động từ
  to adjoin, to be contiguous

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abut
  bordering
  contiguous
  ánh xạ tiếp giáp
  contiguous maps
  các tập (hợp) tiếp giáp
  contiguous sets
  các tập hợp tiếp giáp
  contiguous setset
  docking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X