• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  home currency
  hối phiếu bằng tiền trong nước
  home currency bill
  hối suất chi trả bằng tiền trong nước
  rate in home currency

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X