• Thông dụng

  Danh từ
  cattle

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cattle
  ngành chăn nuôi trâu
  cattle breeding
  nuôi trâu
  to rear cattle
  trâu thịt
  beef cattle
  trâu thịt
  store cattle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X