• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  differential game

  Giải thích VN: Bài toán điều khiển tối ưu hai [[chiều. ]]

  Giải thích EN: A two-sided optimal control problem.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X