• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Care of the Works
  trách nhiệm của nhà thầu về trông nom công trình
  Contractor's responsibility for the Care of the Works
  Care of Works
  work, care of the
  Works, Care of

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X